Ad imageAd image

Tag: and action taken

Top Stories

ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीत सार्वजनिक रोडवर व मोकळया जागेत दारू पिऊन गोंधळ घालणारांया ४१ जणांना अटक, व कार्यवाही

NewsFlash360 Staff

नांदेड। ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीत सार्वजनिक ठिकाणी व मुख्य रस्त्यावर दारू पिऊन गौधंळ घालणारा या ४१ जणांना पोलीस निरीक्षक नागनाथ

error: Content is protected !!