Ad imageAd image

Tag: worth Rs. 5

Top Stories

भाग्यनगर, नांदेड हदीत 02 घर फोडी करणा-या सराईत आरोपीस अटक करुन त्यांचे कडुन 111 ग्रॅम सोने व इतर साहीत्य असा एकुण 5,40,000/-रुपयाचा मुद्देमाल जप्त

NewsFlash360 Staff

नांदेड। शहरातील पोलीस स्टेशन भाग्यनगर, नांदेड हदीत 02 घर फोडी करणा-या सराईत आरोपीस अटक करुन त्यांचे कडुन 111 ग्रॅम सोने

error: Content is protected !!