Ad imageAd image

Tag: two lakhs and sixty two thousand items of property were seized

Top Stories

ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीत मोकळया जागेवर जुगार खेळणारा पाच जणांना अटक, दुचाकी सह दोन लाख अडुसष्ट हजार मुदेमाल जप्त

NewsFlash360 Staff

नादेड। ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीत असलेल्या गाढेगाव जवळील पाण्याचा टाकी जवळ मोकळया जागेत चार्जिंग बल्प उजेडात काही ईसम तिरट नावाच्या

error: Content is protected !!