Ad imageAd image

Tag: 970/- seized from local crime branch

Top Stories

स्थानिक गुन्हे शाखेकडुन 58,970/- रुपयाचा 9 किलो 772 ग्राम गांजा जप्त, एक आरोपी ताब्यात

NewsFlash360 Staff

नांदेड। पोलीस ठाणे बारड हद्दीमध्ये मौजे नागेली ता. मुदखेड शिवारात एका शेतामध्ये एन डी पी एस कायदयाच्या तरतुदीचा भंग करुन

error: Content is protected !!